Hjärt- Lungräddning (HLR)

Hjärt- Lungräddning (HLR)

HLR-utbildning.


Varje år drabbas ca 10.000 personer (ca 27 personer per dag) i Sverige av plötsligt hjärtstopp och det kan drabba vem som helst och när som helst. Därför är det av största vikt att vi alla ser till att träna på vad just jag kan göra i en situation där en arbetskamrat, familjemedlem, vän eller granne drabbas och faller ned på marken.


För varje minut som går från det att någon drabbas och HLR (Hjärt- Lungräddning) sätts in, minskar chansen för överlevnad med hela 10%.


Att snabbt kunna agera vid ett plötsligt hjärtstopp förutsätter att du har tränat på vad och hur du gör i en lugn och trygg miljö. Genom att träna på HLR-dockor kan du lära dig exakt hur och vad du gör och samtidigt ställa frågor till en kunnig instruktör. Detta bör göras minst en gång om året och fler gånger du tränar desto tryggare blir du och i en nödsituation behöver du inte tänka utan bara agera.


Information om hjärt-lungräddning (HLR) vid bekräftad eller misstänkt Covid-19 smitta från Svenska rådet för hjärt-lungräddning


På grund av risken för smittspridning av Covid-19 har Svenska rådet för hjärt- lungräddning publicerat rekommendationer för HLR samt för utbildning vid misstanke om eller vid bekräftad smitta av Covid-19


I det avsnittet som vänder sig till lekmän rekommenderar HLR-rådet att hjärt- lungräddning endast görs genom kompressioner och användande av en hjärtstartare i en akut situation (om en sådan finns att tillgå) i väntan på ambulans.


Vi uppmanar alla att följa utvecklingen på Folkhälsomyndighetens hemsida och i frågor kopplade till hjärt- lungräddning hänvisar vi till www.hlr.nu


Rekommendationer från Svenska råder för hjärt -lungräddning med anledning av Covid-19 


Kursinnehåll  • Vad är ett luftvägsstopp?

  • Vad gör jag vid ett luftvägsstopp?

  • Vad är ett hjärtstopp?

  • Hur gör jag vid ett plötsligt hjärtstopp?

  • Kedjan som räddar liv!

  • Genomgång av hjärtstartare och hur den fungerar

  • Vad är stabilt sidoläge?

  • Praktiska övningar i alla moment


Tidsåtgång ca 2 -2,5 timmar och max 10 personer

(Under Covid-19 pandemin är det max 3 personer/utbildning så vi kan hålla avstånd ordentligt)


Prisförfrågan och bokning sker via E-post


Kontakt

Adress: Bollmoravägen 113, Tyresö
Email: info@nicetouch.se
Telefon: 0733-85 36 26

Länkar till bokning:

Följ oss gärna

Copyright © All Rights Reserved.